Jeden 1. Mittwoch im Monat – Vereinssitzung (Anmeldungen: info@der-knapp.de)

Herbst 2017 – Herbstaktion (Infos folgen)

Dezember 2017 – Knapper Stiefel (Infos folgen)